دور چشم یکی از حساس ترین مناطق صورت است و در صورت بی توجهی به آن می توانید اثرات سوء و مخربی بر چهره خود گذارید. به همین دلیل بسیاری از افراد برای آنکه چهره جوان تر و شاداب تری داشته باشند، مراقبت های پوستی، به ویژه پوست دور چشم خود را جدی می گیرند. […]