نمایش 1–12 از 33 نتیجه

سوزن تتو پیچی 1P

تومان9.000
سوزن تتو پیچی 1P برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به شکل

سوزن تتو پیچی 3F

تومان9.000
سوزن تتو پیچی 3F برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به شکل

سوزن تتو پیچی 3P

تومان9.000
سوزن تتو پیچی 3P برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به شکل

سوزن تتو پیچی 5F

تومان9.000
سوزن تتو پیچی 5F برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به شکل

سوزن تتو پیچی 5P

تومان9.000
سوزن تتو پیچی 5P برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به شکل

سوزن تتو پیچی 7F

تومان9.000
سوزن تتو پیچی 7F برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به شکل

سوزن تتو پیچی 7P

تومان9.000
سوزن تتو پیچی 7P برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به شکل

سوزن تتو دستی تاج سر کج Blade

تومان9.000
سوزن تتو دستی تاج سر کج Blade با توجه به نوع کاری که میخواهید انجام دهید را انتخاب نمایید. با

سوزن تتو دستی تاج سر یو U

تومان9.000
سوزن تتو دستی تاج سر یو U با توجه به نوع کاری که میخواهید انجام دهید را انتخاب نمایید. با

سوزن تتو کارتریجی تی 1P

تومان7.000
سوزن تتو کارتریجی تی 1P برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به

سوزن تتو کارتریجی تی 2P

تومان7.000
سوزن تتو کارتریجی تی 2P برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به

سوزن تتو کارتریجی تی 3F

تومان7.000
سوزن تتو کارتریجی تی 3F برای دستگاه های تتو و میکروپیگمنتیشن می باشد. این سوزن در انتهای کارتریج ها به