نمایش دادن همه 10 نتیجه

دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE 5T PLUS

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE 5T PLUS دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به

دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V1

۸۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V1 دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به ایتم

دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V3

۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V3 دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به ایتم هایی

دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V7

۸۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V7 دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به ایتم

دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V8

۸۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V8 دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به ایتم

دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V9

۸۵۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED بلوکیو BLUEQUE V9 دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. قبل از خرید دستگاه لاک خشک بدانید که

دستگاه UV LED سان SUN C4 PLUS

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED سان SUN C4 PLUS دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به

دستگاه UV LED سان SUN H5 PLUS

۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED سان SUN H5 PLUS دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به

دستگاه UV LED سان SUN X

۷۵۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED سان SUN X PLUS با داشتن 36 لامپ ال ای دی یو وی مدل جدید این سری

دستگاه UV LED مدل DT12

۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان
دستگاه UV LED مدل DT12 دستگاهی با خصوصیات زیر می باشد. برای خشک کردن انواع ژل بستگی به ایتم هایی